Informatīvo materiālu sērija “Zini savas tiesības” piedāvā Latvijas iedzīvotājiem viegli uztveramā veidā izklāstītu informāciju par dažādiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem, kā arī par katra indivīda tiesībām, atbildību un pienākumiem.