Kaut arī mūsdienu sabiedrībā arvien krasāk mainās izpratne par vērtībām, veselība, ir un paliek viena no tām vērtībām, par kuras nozīmi nav šaubu. Šaubas rodas brīdī, kad nejūtamies droši un nezinām, kā atrisināt radušās veselības problēmas, vai kā vienkārši uzturēt labu veselību. Informācija un zināšanas ir otra vērtība, kura sniedz atbildes un risinājumus. Ikviena pienākums ir rūpēties par savu, savu tuvinieku un apgādībā esošu personu veselību. Šī bukleta mērķis ir sniegt jums informāciju par to, kā varat īstenot savas cilvēka un pacienta tiesības Latvijas veselības aprūpes sistēmā.

Pacientu tiesību pamatā ir tiesības uz informāciju, piekrišanu un konfidencialitāti. Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi.
Latvijā ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociālā stāvokļa ir tiesības:

Jums ir arī pienākumi:

Atcerieties, ka ārsta un pacienta attiecības ir sadarbības attiecības.

1. No kā veidojas valsts veselības aprūpes līdzekļi?

Valsts veselības budžets veidojas no divām daļām:

Pirms dodaties pie ārsta, lai saņemtu valsts garantēto ārstēšanu, Jums jānoskaidro:

2. Kurš var saņemt valsts garantēto veselības aprūpi?

3. Kā iedalās veselības aprūpe?

 4. Kurš var būt primārās veselības aprūpes ārsts?

Par primārās aprūpes ārstu šobrīd var būt triju specialitāšu ārsti:

  1. ģimenes ārsts — tas ir vispārējās prakses ārsta specialitātē sertificēts ārsts, kurš sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus — novērtē pacienta veselības stāvokli, veic slimību diagnostiku un savas kompetences ietvaros nosaka nepieciešamos profilaktiskos un ārstnieciskos pakalpojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā nosaka speciālos izmeklējumus un citu speciālistu līdzdalību primārajā veselības aprūpē;
  2. pediatrs — pediatra specialitātē sertificēts ārsts, kurš veic bērnu — vecumā līdz 18 gadiem, primāro veselības aprūpi;
  3. internists jeb terapeits — internista specialitātē sertificēts ārsts, kurš veic pieaugušo pacientu primāro veselības aprūpi.

5. Kā notiek reģistrēšanās pie ģimenes ārsta?

Lai izvairītos no pārpratumiem un nevajadzīgiem konfliktiem, Jums kā pacientam ir svarīgi zināt, kādi ir ārsta pienākumi un arī tiesības!

6. Ārstam ir pienākums:

7. Ārstam ir tiesības:

8. Māsas darba uzdevumi:

Māsa ir atbildīga par:

9. Ja nepieciešama citu speciālistu konsultācija...

Jums ir jāsaņem sava ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista nosūtījums. Ar šo nosūtījumu Jums par vizīti pie valsts apmaksāta speciālista vai par izmeklējumu jāmaksā tikai valsts noteiktā pacienta iemaksa. Vienas saslimšanas laikā (viena aprūpes epizode), vairākas reizes apmeklējot vienu ārstu speciālistu, Jums nebūs nepieciešams atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums. Bez norīkojuma vizīte pie speciālista ir maksas pakalpojums.

Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

Bērni līdz 18 gadu vecumam bez speciālista nosūtījuma un bez maksas var apmeklēt arī zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar Veselības obligātas apdrošināšanas valsts aģentūru, kā arī zobu higiēnistu reizi gadā.
Uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un ambulatorajām operācijām jebkurā iestādē, kurā šo pakalpojumu apmaksā valsts, Jūs var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists.

Svarīgi atcerēties, ka primārās aprūpes ārstam ir jābūt informētam par to, kādu palīdzību Jums sniedz citi speciālisti, lai nodrošinātu vienotu ārstniecības procesu.

10. Cik ir jāmaksā par ārstēšanos ambulatori?

Par ambulatoru apmeklējumu un ārstniecības pakalpojumiem ārstniecības iestādē ir jāmaksā – 0.50 LVL.
Par ambulatoru apmeklējumu pie ārsta speciālista ambulatorā ārstniecības iestādē jāmaksā - 2,00 LVL.

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) – Ls 0,50 un papildus jāmaksā par veiktajiem izmeklējumiem pēc tālāk norādītajā apjomā
IZMEKLĒJUMI
Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā:

1. Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi Ls 0,50
2.  Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi Ls 1,50
3. Galvas   un  ekstremitāšu  maģistrālo  asinsvadu  funkcionālā izmeklēšana  Ls 1,00
4. Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi Ls 1,00
5. Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi Ls 2,00
6. Endoskopiskie izmeklējumi Ls 3,00
7. Sonoskopiskie izmeklējumi Ls 1,00
8. Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas Ls 0,50
9. Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu Ls 1,50
10. Radionuklīdā diagnostika Ls 1,50
11. Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez kontrastvielas Ls 2,50
12. Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar kontrastvielu Ls 5,00
13. Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas Ls 6,00
14. Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar kontrastvielu Ls 9,00

 Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) jāmaksā Ls 3,00.

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksas nav jāmaksā.

11. Cik maksā ģimenes ārsta mājas vizīte?

Arī dežūrārstiem iespējams pieteikt mājas vizītes bērniem.
Saņemt ārstēšanu var arī ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrējusies persona (īslaicīgs pacients), ja šī persona īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējums, apciemojums) laikā attiecīgā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir saslimusi un vērsusies pēc ģimenes ārsta palīdzības.

12. Cik jāmaksā par ārstēšanos slimnīcā?

Par ārstēšanos slimnīcā, neatkarīgi no ārstēšanās veida un no tā, vai esat iestājies plānveida ārstēšanai vai neatliekamā situācijā, Jums jāmaksā tikai šīs pacienta iemaksas par katru slimnīcā pavadīto dienu, sākot no otrās:

Kopējā pacienta iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā, nedrīkst pārsniegt 80.00 LVL.

 

 

13. Kādos gadījumos pacientam nav jāmaksā pacienta iemaksa?

No pacientu iemaksām ir atbrīvoti:

14. Kompensējamo zāļu sistēma

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina iespējas pacientiem, kuri slimo ar noteiktām smagām vai hroniskām slimībām, saņemt nepieciešamās zāles, kuras pilnībā vai daļēji apmaksā valsts.
Ar kompensāciju iespējams saņemt tikai tos medikamentus, kuri ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, kuru veido Zāļu cenu valsts aģentūra.
Zāles, atkarībā no saslimšanas, tiek kompensētas 100%, 90%, 75% vai 50% apmērā, atkarībā no tā, vai zāļu lietošana nepieciešama dzīvības funkciju uzturēšanai vai veselības stāvokļa uzlabošanai.
Informāciju par kompensējamo zāļu sarakstu Jūs varat jautāt savam ģimenes vai ārstējošajam ārstam.
Kompensējamo zāļu saraksts ir pieejams Zāļu centu valsts aģentūras mājas lapā - www.zcva.gov.lv, tas tiek publicēts arī laikrakstā „Latvijas vēstnesis”.
Kompensējamās zāles var izrakstīt ģimenes ārsti, endokrinologi, okulisti, onkologi, dermatovenerologi, neirologi (atsevišķās diagnožu grupās), psihiatri, hematologi, kardiologi.
Katram ģimenes ārstam, atkarībā no finansēm, kas paredzētas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, tiek noteikts gada kompensējamo zāļu izrakstīšanas apjoms, kas veidojas no ārstam pierakstīto pacientu skaita un šo pacientu saslimstības struktūras (t.i., ja ārstam ir smagi hroniski pacienti, kuriem pienākas noteikti medikamenti, tas tiek papildus ņemts vērā nosakot ārsta gada budžetu).

15. Kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību?

Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pēkšņas saslimšanas vai traumas gadījumā, kā rezultātā ir apdraudēta cietušā dzīvība.
Izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību Jūs varat, zvanot uz 03 vai 112.
Lai nodrošinātu savlaicīgu un atbilstošu palīdzības sniegšanu, Jums ir jāatbild pēc iespējas precīzāk un izsmeļošāk uz izsaukuma pieņēmēja jautājumiem. Pēc Jūsu sniegtās informācijas dispečers vai nu izsūtīs brigādi pie slimnieka, vai arī dos padomu, ko darīt, jo ne vienmēr ir nepieciešami neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pakalpojumi.

Medicīniskais personāls izbrauc pie slimnieka nekavējoties, ja palīdzība nepieciešama pirmajās minūtēs pēc traumas vai saslimšanas un ja ir apdraudēta pacienta dzīvība!

Piemēram, Rīgā - Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija (RĀMPS):
RĀMPS izbraukuma brigādes izbrauc nekavējoties NMP sniegšanai veselībai un dzīvībai kritiskos stāvokļos sekojošos gadījumos:

Ar sīkāku pakalpojumu aprakstu un gadījumiem, kad ir jāveic maksājumi, var iepazīties www.ld.riga.lv/health/AtraPalidziba.

16. Profilakse

Rūpējieties par savu veselību un regulāri izmantojiet Valsts nodrošinātās iespējas, lai veiktu profilaktiskās apskates.
Profilaktiskās apskates ir bez maksas.
Ja gada laikā vēl neesat devies pie ģimenes ārsta kādu slimības problēmu dēļ, tad reizi gadā Jūs varat pieteikties pie ģimenes ārsta uz profilaktisko apskati. Reizi gadā sievietes var veikt profilaktisko apskati pie ginekologa(to var veikt arī ģimenes ārsts).

Lai Jums neatklātu kādu nopietnu slimību, ir izstrādāta vēža profilakses programma, kas paredz

Arī bērnu veselība pie ģimenes ārsta ir jāpārbauda regulāri:

17. Pacienta pienākumi un tiesības specifisku slimību gadījumos
Infekcijas slimības

Ja Jums ir kādas infekcijas slimības pazīmes vai ir radušās aizdomas par inficēšanos, Jums ir tiesības uz:

Ja Jūsu dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt tādus apstākļus, lai neinficētos citas personas vai ja Jūs nepakļaujaties ārsta norādījumiem par ārstēšanu, ārstam ir tiesības Jūs izolēt, t.i., ievietot slimnīcā.

Ja esat kontaktpersona vai Jums ir bijusi saskarsme ar inficēto personu, tad Jūsu pienākums ir:

Tomēr neviens nedrīkst Jūs izolēt un ierobežot pārvietošanās brīvību!

Ziņas par inficētām personām, vai arī par kurām ir aizdomas par inficēšanos, kā arī par mirušajiem, kuru nāvi izraisījusi infekcijas slimība, ir konfidenciālas un var tikt izmantotas tikai sakarā ar ārstēšanu, profilaksi un pret infekcijas izplatīšanās pasākumu veikšanu!

Alkoholisms, narkomānija, toksikomānija
Šo slimību gadījumos ārstēšanās notiek:

Policijai ir tiesības nogādāt medicīnas iestādē vai mājās personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu iespaidā ir zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai kļuvušas bīstamas apkārtējiem. Ja tas nav iespējams, tās nogādā policijas iestādē un aiztur speciālās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām!
Psihiskās slimības

Psihiskie traucējumi vai slimība nevar būt par iemeslu cilvēka diskriminācijai!
Personai, kurai ir psihiska rakstura saslimšana, ir visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums.

Ārstēšanās principi:

Izmeklēšanu un ārstēšanu pret slimnieka gribu drīkst veikt tikai šādos gadījumos:

Personām, kuras ir atzītas par rīcībnespējīgām, psihiatrisko palīdzību sniedz tikai pēc aizbildņu piekrišanas vai rakstiska lūguma.

Ja slimnieks ir ievietots slimnīcā pret viņa gribu, psihiatru konsīlijam — tas ir ne mazāk kā 3 ārstu apspriede,
72 stundu laikā pacients ir jāizmeklē un jāpieņem lēmums par turpmāko ārstēšanu!

Regulējums šiem jautājumiem ir atrodams LR Ārstniecības likuma XI nodaļā.

18. Sociālā palīdzība

Katrā pašvaldībā atrodas Sociālās palīdzības dienests, kur Jūs varat griezties pēc palīdzības gadījumos, ja nespējat sevi nodrošināt vai pārvarēt dzīves grūtības un nesaņemat pietiekamu palīdzību no citiem.
Arī gadījumos, kas skar Jūsu veselības aprūpi, varat zvanīt vai doties pie sava rajona sociālajiem darbiniekiem, kuri Valsts noteiktajā kārtībā palīdzēs atrisināt situāciju.
Piemēram, Rīgā, varat vērsties Rīgas domes Labklājības departamentā, www.ld.riga.lv.

19. Kontakti

[uz ievadlapu] [uz sākumu]